UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Đào tạo

DANH SÁCH CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2016

DANH SÁCH CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2016

15:53, 28/12/2018
0
CÁC BẠN XEM TẠI ĐÂY.
CÁC MÔN HỌC MỞ TRONG HK2 NĂM HỌC 2018 - 2019

CÁC MÔN HỌC MỞ TRONG HK2 NĂM HỌC 2018 - 2019

14:38, 21/12/2018
0

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC SẼ MỞ TRONG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019.

CHI TIẾT CÁC BẠN XEM TẠI ĐÂY.

LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

14:32, 21/12/2018
0

LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO, MÔN "HÓA ĐẠI CƯƠNG 1" SẼ THÔNG BÁO PHÒNG SAU

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273