UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Đăng ký tham quan nhà máy Yakult online

14:42, 08/09/2021
3591
0
Nhằm giúp các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm tại nhà máy Yakult để tìm hiểu về quy trình sản xuất sữa uống lên men Yakult, hiệu quả của lợi khuẩn L.casei Shirota đối với sức khỏe của mọi người, công ty Yakult tổ chức chương trình tham quan trực tuyến nhà máy. 
Đối tượng: sinh viên khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Thời hạn: 12h00 ngày 23/09/2021
Đăng ký: https://forms.office.com/r/1Rz4BHeQEm (vui lòng sử dụng email sinh viên để đăng ký) 
 
Hình thức: trực tuyến bằng Zoom webinar
Thời lượng: trong vòng 60 phút (gồm tham quan và trả lời câu hỏi)
Thời gian: Sinh viên đăng ký lựa chọn 1 trong 5 khung giờ sau:
  • Ca 1: 8h30 – 9h30 ngày 2/10/2021 (thứ 7)
  • Ca 2: 9h30 – 10h30 ngày 2/10/2021 (thứ 7)
  • Ca 3: 14h – 15h ngày 2/10/2021 (thứ 7)
  • Ca 4: 15h – 16h ngày 2/10/2021 (thứ 7) 
  • Ca 5:  8h30 – 9h30 ngày 4/10/2021 (thứ 2)

Nội dung chương trình:
✓ Giới thiệu về nhà máy Yakult Việt Nam (tại KCN Việt Nam-Singapore, Bình Dương)
✓ Tìm hiểu Phòng nuôi cấy giống
✓ Tìm hiểu Phòng lên men
✓ Tìm hiểu Phòng quản lý chất lượng
✓ Tìm hiểu sự ra đời và hiệu quả Yakult
✓ Tìm hiểu Phòng tạo chai
✓ Tìm hiểu Phòng rót sữa
✓ Tìm hiểu Phòng đóng gói
✓ Giải đáp những góp ý về quy trình sản xuất và hiệu quả Yakult.

Thu_ngo_TQNM_Online_-_portrait

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273