UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2021 - Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản

11:52, 13/01/2021
1297
0
I. Thông tin về Chương trình:
Ứng viên có thể đăng ký một trong bốn chương trình: (1) School, (2) Graduate School, (3) Japan in Today’s World (JTW), (4) Japanese Language and Culture Courses (JLCC)
1. School và Graduate School:
- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022); 01 học kỳ (từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022)
- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
- Yêu cầu:
• Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4.0;
• Trình độ tiếng Nhật (đối với ứng viên mong muốn học bằng tiếng Nhật): JLPT NI hoặc Level 1;
• Trình độ tiếng Anh (đối với ứng viên mong muốn theo học bằng tiếng Anh):
+ Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trờ lên;
+ Cambridge English First Grade B hoặc CEFR B2 hoặc DAAD Scholarships B2.
2. Chương trình JTW:
- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022); 01 học kỳ (từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2022)
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- Số lượng sinh viên trao đổi: 02
- Chương trình học vui lòng tham khảo tại http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/program 
- Yêu cầu:
• Ứng viên là sinh viên bậc đại học đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;
• Trình độ tiếng Anh:
+ Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trở lên;
+ Cambridge English First Grade B hoặc CEFR B2 hoặc DAAD Scholarships B2.
3. Chương trình JLCC:
- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022).
- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật.
- Số lượng sinh viên trao đổi: 02.
- Chương trình học: https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/en/courses
- Yêu cầu:
• Ứng viên là sinh viên bậc đại học, chuyên ngành Nhật Bản học đã hoàn thành ít
nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;
• Trình độ tiếng Nhật: JLPT N2 trở lên.
II. Hồ sơ tham gia Chương trình:
Download các biểu mẫu tại đây
- Bảng liệt kê các giấy tờ cần nộp (mẫu đính kèm);
- Đơn xin ứng tuyển chương trình (mẫu đính kèm);
- Bảng điểm (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) công chứng;
- Thư đề cử (chữ ký bằng mực tươi);
- Bản sao hộ chiếu;
- Bản sao chứng minh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
- Bản kế hoạch học tập (dành cho ứng viên muốn quy đổi tín chỉ; ứng viên chương trình JTW không bắt buộc) (mẫu đính kèm);
- Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu)(mẫu đính kèm);
- Bản sao bằng đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School);
Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình JTW phải nộp kèm:
- 01 thư đề cử từ Ban Chủ nhiệm khoa hoặc Giảng viên (tổng cộng 02 thư đề cử);
- 01 bài luận từ 800 - 1000 từ về chủ đề “Tại sao bạn muốn tham gia JTW?”
- 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);
- 01 đề xuất nghiên cứu thực nghiệm (nếu có). 
III. Chi phí tham gia Chương trình:
- Miễn học phí tại trường Đại học Kyushu.
- Chi phí tham gia Chương trình (tính theo tháng) dự kiến như sau:
• Chỗ ở: 15,000 - 50,000 yên;
• Ăn uống: 30,000 yên;
• Di chuyển: 10,000 yên;
• Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;
• Bảo hiểm: 2,000 yên;
• Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên.
IV. Quy trình nộp hồ sơ:
Vui lòng nộp hồ sơ bản giấy (1 bản chính và 1 bản sao) đến địa chỉ: Phòng Quan hệ Đối ngoại, F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn 
V. Thời hạn nộp hồ sơ:
- Đối với chương trình JTW và JLCC: Trước 16:00 ngày 26/01/2021
- Đối với chương trình School và Graduate School: Trước 16:00 ngày 19/02/2021
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273