UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU VỚI TRƯỜNG NTHU/NHRI (ĐÀI LOAN) - HỌC KỲ MÙA THU

18:04, 08/08/2020
2785
0
Trong khuôn khổ hợp tác về nghiên cứu khoa học giữa NTHU/NHRI (Đài Loan) với khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, tổ chức chương trình trao đổi dành cho sinh viên / học viên cao học / nghiên cứu sinh thực hiện đề tài nghiên cứu / đề tài tốt nghiệp.

- Đối tượng:  sinh viên / học viên cao học / nghiên cứu sinh đang học tập tại khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

- Thời gian: từ 3 - 6 tháng (tháng 10/2020-4/2021) (khi điều kiện di chuyển giữa hai nước cho phép)

- Địa điểm: 

+ National Tsing Hua University - Taiwan (NTHU)
+ National Health Research Institute - Taiwan (NHRI)

- Thông tin các nhóm nghiên cứu: https://jolin1207.wixsite.com/mysite-3 (mỗi nhóm nghiên cứu nhận tối đa 2 sinh viên trao đổi)
- Số lượng tối đa: 15 người 
- Chính sách hỗ trợ: 

+ Chi phí nghiên cứu, chỗ ở được NTHU/NHRI tài trợ trong thời gian tại Đài Loan 
+ Người tham gia tự túc chi phí vé máy bay và visa 
+ Sinh hoạt phí được hỗ trợ: tùy thuộc vào nguồn quỹ (sẽ được thông báo khi sinh viên được chọn tham gia) 

Cách thức đăng ký: đăng ký tại link https://forms.gle/pwn3qrX33JrvzTLJ8 trước 20h00 ngày 10/08 (thứ 2) 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273