UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình trao đổi ngắn hạn "Global Affairs Canada"

14:20, 21/12/2020
1008
0
Học bổng "Global Affairs Canada" cho đối tượng sinh viên, nghiên cứu sinh từ các đơn vị thành viên AUF tham gia học tập, nghiên cứu ngắn hạn tại Canada.
- Đối tượng: Sinh viên đại học và sau đại học thuộc các tổ chức thành viên AUF tham gia trao đổi thuộc các khối ngành có liên quan hoặc bổ trợ Chương trình Nghị sự Phát triển bền vững 2030 của Canada (Tham khảo tại: https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/agenda-programme.aspx?lang=eng)
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
- Thời gian trao đổi: Từ 1 đến 2 học kỳ
- Hình thức: Học bổng toàn phần.
- Thời hạn nộp hồ sơ: 
04/3/2021
Thông tin chi tiết tại website: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng   

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Cục Giáo dục Quốc tế Canada: info@comm.cbie.ca
Văn phòng Châu Mỹ - AUF: Bà Valerie Caron: valerie.caron@auf.org
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273