UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình tình nguyện trực tuyến e-AYVP 2022 - Thái Lan

10:59, 04/05/2022
1254
0
Chương trình tình nguyện trực tuyến e-AYVP 2022 được đồng tổ chức bởi trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan; Hiệp Hội Association for University Social Engagement, Thái Lan (EnT) và U2T programme; Bộ Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI), dành cho thanh niên từ các nước thành viên ASEAN, tập trung vào chủ đề phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Thời gian diễn ra chương trình: 27/6 - 8/7/2022
Hình thức: Trực tuyến.  
Chủ đề: Community Development and Poverty Eradication
Đường link đăng ký: https://form.typeform.com/to/FhTppg6M?typeform-source=www.ayvpukm.com.my
Hạn chót đăng ký tham dự: 31/5/2022
Thông tin chi tiết về chương trình và cách thức đăng ký tham dự, vui lòng tham khảo đường link http://www.ayvpukm.com.my/

AYVP_2022_Call_for_Application_Extended_Poster

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273