UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình Global Summer School 2021 của Trường ĐH Tsing Hua, Đài Loan

10:47, 05/01/2021
1649
0
1. Thời gian: 16/07 - 01/08/2021
2. Ngành: Life Science, Chemical Engineering, Globalization Management, Integrated Circuit Processing, Art and Urban Culture of Taiwan, Administration Management.
3. Chương trình:
a. Chương trình tại Đài Loan:
- Chương trình A: Các bài giảng tại lớp về các lĩnh vực học thuật
- Chương trình B: Các bài giảng tại lớp kèm với các chuyến đi thực tế
* Phía nhà trường sẽ cung cấp các chuyến du lịch văn hóa cho cả 2 chương trình.  
Chi phí: US$2,000 (Đăng ký theo nhóm sẽ được giảm. Chi tiết: http://oga.nthu.edu.tw/global-summer-school)
b. Chương trình học trực tuyến:
- Các bài giảng tại lớp về các lĩnh vực học thuật.
Chi phí: US$1,000 
4. Số lượng: 26 sinh viên
5. Thời hạn đăng ký: 14/05/2021
6. Thông tin chi tiết và đăng ký tại: http://oga.nthu.edu.tw/global-summer-school 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273