UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình Doanh nhân Xã hội Trẻ (YSE) - Quỹ Quốc tế Singapore & Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Việt Nam (VNU – IS)

16:43, 15/10/2021
931
0
- Là sự kiện trực tuyến dành cho thanh niên Việt Nam, những người đang mong muốn khởi nghiệp thông qua việc thành lập các doanh nghiệp xã hội.
- Chủ đề của chương trình: Giải mã các giải pháp kỹ thuật số vì lợi ích xã hội”.
- Đơn vị tổ chức: Quỹ Quốc tế Singapore hợp tác với Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Việt Nam (VNU – IS)
- Thời hạn đăng ký:
 27/10/2021

- Đăng ký tham gia nếu có các ý tưởng về:
• Hội nhập kỹ thuật số: Làm thế nào để ý tưởng doanh nghiệp xã hội của bạn đảm bảo các cá nhân và cộng đồng có thể tiếp cận với các lợi ích của công nghệ kỹ thuật số?
• Trình độ kỹ thuật số: Làm thế nào để ý tưởng doanh nghiệp xã hội của bạn trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng sử dụng công nghệ kỹ thuật số với kỹ năng và sự tự tin?
• Công nghệ như một công cụ: Doanh nghiệp xã hội của bạn sử dụng công nghệ như một công cụ để giải quyết các vấn đề xã hội như thế nào?

- Lợi ích khi tham gia chương trình: Có cơ hội phát triển những ý tưởng về doanh nghiệp xã hội trong suốt chương trình và được chia sẻ những kiến thức để tạo ra tác động xã hội từ chương trình giảng dạy độc quyền của SIF về “Tư duy thiết kế trong kinh doanh” cũng như được tư vấn về bí quyết khởi nghiệp từ các mạng lưới học viên và đối tác của ĐHQG-HN.
- Ngoài việc học hỏi các kỹ năng, người tham gia còn được cố vấn bởi các chuyên gia kinh tế và doanh nhân nổi tiếng, cũng như có cơ hội kết nối với mạng lưới  doanh nhân xã hội hàng đầu và những thanh niên trẻ có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Ngoài ra, người tham gia cũng sẽ có cơ hội nhận tài trợ toàn bộ chi phí để tham gia trực tiếp chương trình YSE toàn cầu 2022 tổ chức tại Singapore. Những ý tưởng được chọn trong chương trình này có thể nhận được khoản tài trợ lên tới 20.000 đô la Singapore.
 
Website_Banner-02
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273