UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chia sẻ trực tuyến: Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đại dịch COVID19

17:36, 20/04/2020
3812
0

Chủ đề: Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đại dịch COVID19 

Khách mời: GS. TS. Trần Linh Thước 
- Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghệ sinh học châu Á (Asian Federation of Biotechnology, AFOB)
- Phó Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ sinh học TP.HCM

Thời gian: 15g00 - 16g30 thứ 6 ngày 24/4/2020

Hình thức: chia sẻ trực tuyến trên:
         + Fanpage: 
                      https://www.facebook.com/us.vnuhcm/                  
                      www.facebook.com/khoashcnsh
         + Youtube: https://www.youtube.com/KhoaSinhhocCNSH 

Đăng ký tham gia: https://bit.ly/FBB_NCKHCOVID19

Thời hạn đăng ký và đặt câu hỏi: 20h00 ngày 23/4/2020

Các nội dung chính: 
- Đặc điểm sinh học đáng chú ý và khả năng gây bệnh của virus SARS-CoV-2. Lợi ích của các hiểu biết này
- Vai trò của Nghiên cứu khoa học đối với quá trình chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Các chủ đề nghiên cứu có thể được triển khai liên quan đến SAR-COV2
- Vai trò của các nhà khoa học và sinh viên học ngành khoa học đối với dịch bệnh nói chung và COVID19 nói riêng

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273