UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên 2021

13:53, 13/04/2021
9259
0

Đăng ký báo cáo poster tại hội nghị: http://bit.ly/HNKHSV2021_baocao

Thời hạn đăng ký: ngày 03/05/2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273