UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

[Thông báo] Tuyển SV-HVCH làm đề tại ở Bộ môn Sinh Hóa – Sinh Học Phân Tử, Khoa Y, ĐHQG HCM

08:06, 09/11/2018
1950
0
[Thông báo] Tuyển SV-HVCH làm đề tại ở Bộ môn Sinh Hóa – Sinh Học Phân Tử, Khoa Y, ĐHQG HCM

[Thông báo] Tuyển SV-HVCH làm đề tại ở Bộ môn Sinh Hóa – Sinh Học Phân Tử, Khoa Y, ĐHQG HCM

Hiện tại, Bộ môn Sinh Hóa – Sinh Học Phân Tử, Khoa Y, ĐHQG HCM có nhu cầu tuyển sinh viên và học viên cao học tham gia các đề tài nghiên cứu thuộc hướng Di truyềny học, cụ thể như sau:

1/ Đề tài “Phân tích đột biến gen và mối quan hệ kiểu gen – kiểu hình trong bệnh não động kinh bằng giải trình tự toàn bộ vùng mã hóa”
- Cần tuyển 1-2 học viên cao học
- Thời gian học viên thực hiện đề tài: trong khoảng 1 năm, từ 2019-2020
- Thời gian học viên cần hòan thành luận văn và báo cáo tốt nghiệp: trong khoảng thời gian từ 2020-2021
- Thông tin liên hệ: TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Khoa Y, ĐHQG TP.HCM, ĐT: 033 4009659, Email:
hangdo009@gmail.com

2/ Đề tài “Khảo sát đột biến gen MECP2 gây hội chứng Rett trên bệnh nhi nữ Việt Nam bằng kỹ thuật giải trình tự Sanger”
- Cần tuyển 1-2 sinh viên/nhóm sinh viên đại học để làm khóa luận tốt nghiệp
- Thời gian sinh viên thực hiện đề tài: trong vòng 6 tháng trong khoảng thời gian 2019 -
2020
- Thời gian sinh viên cần hoàn thành khóa luận và báo cáo tốt nghiệp: trong các năm 2019
hoặc 2020
- Thông tin liên hệ: ThS Huỳnh Thị Diệu Hiền, Khoa Y, ĐHQG HCM, ĐT: 090 68 444 58,
Email: htdhien@medvnu.edu.vn

Các bạn học viên và sinh viên quan tâm, vui lòng liên hệ theo các thông tin bên trên để biết thêm chi tiết

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273