UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[Thông báo] Buổi tập huấn về "Distance sampling" & "passive acoustic monitoring"

09:41, 31/10/2018
2155
0
[Thông báo] Buổi tập huấn về  "Distance sampling" & "passive acoustic monitoring"

[Thông báo] Buổi tập huấn về "Distance sampling" & "passive acoustic monitoring"

Bộ môn Sinh thái & Sinh học Tiến hóa sẽ tổ chức Buổi tập huấn về  "Distance sampling" & "passive acoustic monitoring" 

Thời gian: ngày 6-7/11/2018 với lịch trình chi tiết xem tại đây

Địa điểm: phòng F102

Giảng viên: TS. Cornelia Oedekoven (ĐH Andrews, Vương Quốc Anh)

lop_tp_huan_2018_Sep

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273