UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[Đào tạo Đại học] Thông báo v/v đăng ký hoãn thi trực tuyến HK2/20-21

15:17, 28/07/2021
1291
0
Hiện tại, Phòng Khảo thí & ĐBCL đã cung cấp đường link đăng ký hoãn thi trực tuyến cho tất cả sinh viên có lịch thi trực tuyến HK2/20-21 thông qua email sinh viên với các nội dung như sau:

- Sinh viên chỉ đăng ký hoãn thi các học phần có trong lịch thi trực tuyến HK2/2020-2021.

- Sinh viên phải ghi chính xác các mã học phần cần hoãn thi.

- Thời gian đăng ký hoãn thi từ ngày 29/7 đến hết ngày 06/8/2021, hết thời gian trên, các sinh viên không đăng ký sẽ phải tham gia kỳ thi theo quy định.

Lưu ý: Tất cả các sinh viên của Khoa có đăng ký các học phần trong danh sách thi trực tuyến HK2/2020-2021 nếu muốn hoãn thi đều phải vào link mà Phòng Khảo thí đã gửi cho các bạn qua email sinh viên, để một lần nữa xác nhận lại các bạn KHÔNG tham gia kỳ thi lần này, để đủ minh chứng hoãn thi cho các bạn (kể cả sinh viên không đăng ký thi online theo thông báo ngày 24/07/2021 của Khoa).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Quang (Email: lmquang@hcmus.edu.vn, ĐT: 0908009256).

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273