UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[Cập nhật] THÔNG BÁO V/v Báo cáo Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2017 CHÍNH QUY

13:25, 19/07/2021
4073
0
Do tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, các PTN tạm thời đang ngưng hoạt động để thực hiện giãn theo chỉ thị 16. Do vậy, sau khi được thông qua từ Phòng đào tạo, BCN. Khoa điều chỉnh kế hoạch thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2017 và các Khóa trước vào chuyên ngành cùng với Khóa 2017 như sau:

1.      Gia hạn thời gian làm KLTN/TTTN

Theo CV số 65/2021/SH-CNSH mà Khoa đã ban hành vào ngày 02/06/2021, thời gian làm KLTN/ TTTN của SV Khóa 2017 và các Khóa trước vào chuyên ngành cùng với Khóa 2017 là 01/03-30/07/2021 và sẽ hoàn tất bảo vệ KLTN vào 27/08/2021. Nay, thời gian thực hiện sẽ được gia hạn thêm cho SV, cụ thể:

Thực hiện KLTN/TTTN: 01/03-30/08/2021

Bảo vệ KLTN/TTTN: 16/09-27/09/2021

2.      Kế hoạch thực hiện cụ thể:

01/03 – 30/08/2021

Sinh viên thực hiện Khóa luận, Thực tập tốt nghiệp

20/08 - 21/08/2021

Khoa cung cấp tài khoản Turnitin cho sinh viên theo danh sách đăng ký KLTN, TTTN

23/08-08/09/2021

SV tiến hành nộp KLTN, TTTN vào Turnitin để in bảng report về mức độ trùng lắp trong báo cáo của mình

09/09-10/09/2021

SV nộp KLTN, TTTN cho Chuyên ngành cùng bảng report về mức độ trùng lắp trong báo cáo theo Turnitin

16/09-27/9/2021

Bảo vệ KLTN, TTTN

BCN. Khoa 

(Đã ký)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273