Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Thông tin tuyển sinh năm 2021

11:46, 26/04/2021
1017
0
• Trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/ 
• Trang thông tin tuyển sinh của khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/tuyen-sinh-dai-hoc.html
 

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌChttp://fbb.hcmus.edu.vn/vn/tuyen-sinh-dai-hoc/gioi-thieu-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc.html

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Ngành Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/info.html

- Ngành Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-nganh-cnsh/info.html

- Chương trình Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-sinh-hoc-chat-luong-cao-
1566286586/info.html

- Chương trình Công nghệ Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-cnsh-chat-luong-cao-1566986287/info.html

Brochure_TVTS_2021-01_1Brochure_TVTS_2021-02

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Tuyển sinh Đại học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273