Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO v/v XÉT CHUYÊN NGÀNH VÀ LIÊN THÔNG CHO SINH VIÊN KHÓA 2019

18:29, 19/01/2022
11185
0

I. ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYÊN NGÀNH (CHÍNH QUY): 

Điều kiện được xét chuyên ngành

Sinh viên chuẩn bị vào học kỳ 6, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Tổng số tín chỉ tích lũy: ≥ 66 (không tính học phần GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)

Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

Điều kiện ngoại ngữ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay Khoa sẽ không xét điều kiện ngoại ngữ chuyên ngành.

II. QUY TRÌNH XÉT CHUYÊN NGÀNH (CHÍNH QUY):

Chỉ xét 01 đợt chính thức:

- 07/02 - 13/02/2022: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký: https://tinyurl.com/DKCNK2019

 - 17/02: Công bố kết quả dự kiến. (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2019)

 - 17/02 – 18/02: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 19/02/2022: Công bố kết quả chính thức (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2019)

III. QUY TRÌNH XÉT LIÊN THÔNG (CHÍNH QUY & CHẤT LƯỢNG CAO): (xem điều kiện đăng ký xét tuyển tại link: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-lien-thong-dai-hoc-cao-hoc-1609399949/chuong-trinh-lien-thong-ap-dung-cho-khoa-2019-.html)

- Thời gian đăng ký: 07/02/2022 - 13/02/2022: Sinh viên đăng ký xét liên thông nộp đơn trực tiếp tại VPK SH-CNSH hoặc theo địa chỉ email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn (CQ) hoặc giaovuclc.fbb@hcmus.edu.vn (CLC) bằng email sinh viên (scan phiếu đăng ký xét liên thông đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của sinh viên) với tiêu đề “Đăng ký xét liên thông BSMS”

- Thời gian phỏng vấn và xét tuyển (dự kiến): 15/02 - 18/02/2022

 - Công bố kết quả chính thức: 19/02/2022 .

 (xem tại link: https://tinyurl.com/DSlienthongK2019).

Lưu ý: Sinh viên chính quy đăng ký xét liên thông PHẢI tham gia xét chuyên ngành như mục II.

               BCN. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

                                                   (đã ký)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273