Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu Phòng thí nghiệm thực vật

11:57, 27/02/2017
6147
0

Phòng thí nghiệm thực vật trực thuộc Bộ môn Sinh thái – Sinh học tiến hoá, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học. Nhiệm vụ của PTN. Thực vật là nghiên cứu về thực vật học cơ bản: phân loại, phần mềm nhận diện thực vật, hình thái, giải phẫu, kiến trúc, thích nghi, địa lý thực vật, đa dạng thực vật, sinh thái thực vật, ứng dụng tài nguyên thực vật.

Trưởng PTN. Thực vật: TS. Đặng Lê Anh Tuấn

Liên lạc: cơ sở Nguyễn Văn Cừ Dãy D, lầu 1 (khu vực gần Căn tin) và cơ sở Linh Trung Dãy C, lầu 2 (phía trên Thư viện).

Các hướng nghiên cứu và nhân sự:

 • Đa dạng thực vật bậc thấp và đánh giá chất lượng nước: TS. Lưu Thị Thanh Nhàn và ThS. Lê Bùi Trung Trinh.
 • Địa y - Đài thực vật: TS. Võ Thị Phi Giao và ThS. Lương Thiện Tâm.
 • Đa dạng, kiến trúc, hình thái - giải phẫu, thích nghi, đánh giá sức khoẻ cây xanh, phần mềm nhận diện cây hột kín: TS. Đặng Lê Anh Tuấn.
 • Tài nguyên tinh dầu: ThS. Hoàng Việt.
 • Thực vật dân tộc học, Cây thuốc dân tộc, Hoá dược: ThS. Nguyễn Xuân Minh Ái.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem mục Nhân sự của BM. Sinh thái – Sinh học tiến hoá

Phòng thí nghiệm thực vật trực thuộc Bộ môn Sinh thái – Sinh học tiến hoá, Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học. Nhiệm vụ của PTN. Thực vật là nghiên cứu về thực vật học cơ bản: phân loại, phần mềm nhận diện thực vật, hình thái, giải phẫu, kiến trúc, thích nghi, địa lý thực vật, đa dạng thực vật, sinh thái thực vật, ứng dụng tài nguyên thực vật.

Trưởng PTN. Thực vật: TS. Đặng Lê Anh Tuấn

Liên lạc: cơ sở Nguyễn Văn Cừ Dãy D, lầu 1 (khu vực gần Căn tin) và cơ sở Linh Trung Dãy C, lầu 2 (phía trên Thư viện).

Các hướng nghiên cứu và nhân sự:

 • Đa dạng thực vật bậc thấp và đánh giá chất lượng nước: TS. Lưu Thị Thanh Nhàn và ThS. Lê Bùi Trung Trinh.
 • Địa y - Đài thực vật: TS. Võ Thị Phi Giao và ThS. Lương Thiện Tâm.
 • Đa dạng, kiến trúc, hình thái - giải phẫu, thích nghi, đánh giá sức khoẻ cây xanh, phần mềm nhận diện cây hột kín: TS. Đặng Lê Anh Tuấn.
 • Tài nguyên tinh dầu: ThS. Hoàng Việt.
 • Thực vật dân tộc học, Cây thuốc dân tộc, Hoá dược: ThS. Nguyễn Xuân Minh Ái.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem mục Nhân sự của BM. Sinh thái – Sinh học tiến hoá

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273