Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

KHUNG CTĐT CAO HỌC SINH LÝ THỰC VẬT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: SINH HỌC THỰC NGHIỆM – hướng SINH LÝ THỰC VẬT

Áp dụng khóa 2015 – 2017

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành *

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

35

I

Môn học bắt buộc

 

 

17

 1.  

Phương pháp NCKH          

2

 

2

 1.  

Sinh học tế bào

3

 

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

3

 

3

 1.  

Biến dưỡng và điều hòa biến dưỡng carbonhydrat ở thực vật

2

1

3

 1.  

Phát sinh hình thái thực vật thực nghiệm

2

1

3

 1.  

Những vấn đề sinh học thực vật mới công bố

2

1

3

II

Môn tự chọn

 

 

18

 1.  

Thực tập chuyên ngành sinh lý thực vật

 

3

3

 1.  

Giai đoạn trưởng thành ở thực vật cấp cao

2

1

3

 1.  

Kiểm soát sự biến dưỡng và phát triển ở thực vật

2

1

3

 1.  

Giai đoạn lão suy ở thực vật cấp cao

2

1

3

 1.  

Nuôi cấy tế bào thực vật cho vi nhân giống và sinh phôi thể hệ

2

1

3

 1.  

Nuôi cấy tế bào thực vật để thu nhận hợp chất thứ cấp

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử thực vật và sự thu nhận cây chuyển gen

2

1

3

 1.  

Ứng dụng chất điều hòa tăng trưởng thực vật

2

1

3

 1.  

Thực vật dược

2

1

3

 1.  

Bệnh lý thực vật

2

1

3

 1.  

Phương pháp thí nghiệm ngoài đồng

2

1

3

 1.  

Sự sinh tổng hợp và biến dưỡng lipids ở thực vật

2

1

3

 1.  

Các môn học thuộc các ngành khác của Khoa Sinh (nếu các môn tự chọn kể trên không được mở)

 

 

3

C

Luận văn

 

 

15

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, ……

Sinh lý thực vật
 • (08) 2.448.907
 • (08) 2.448.907
 • (08) 2.448.907