Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

KHUNG CTĐT CAO HỌC SINH LÝ ĐỘNG VẬT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ngành: SINH HỌC THỰC NGHIỆM – hướng SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Áp dụng khóa 2015 - 2017

Phương thức giảng dạy môn học không thực hiện luận văn (Phương thức 1)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành *

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

36

I

Môn học bắt buộc

 

 

18

 1.  

Nội tiết học

2

1

3

 1.  

Y sinh học tái tạo

2

1

3

 1.  

Các chủ đề trong miễn dịch học

3

1

4

 1.  

Sinh lý sinh hóa các quá trình trong cơ thể

3

1

4

 1.  

Thực tập chuyên ngành

 

4

4

II

Môn tự chọn

 

 

18

 1.  

Cơ sở phân tử và tế bào của hoạt động của neuron thần kinh

2

1

3

 1.  

Sinh lý dinh dưỡng

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử Eukaryote

2

1

3

 1.  

Genomics ứng dụng trên người và động vật

2

1

3

 1.  

Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng

2

1

3

 1.  

Proteomics

2

1

3

 1.  

Sinh lý tập tính

2

1

3

 1.  

Giải phẩu học động vật

2

1

3

 1.  

Độc học

2

1

3

 1.  

Huyết học ứng dụng

2

1

3

 1.  

Sinh lý trong ung thư

2

1

3

 1.  

Sinh lý quá trình lão hóa

2

1

3

 1.  

Mô hình động vật trong nghiên cứu Y sinh

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong hỗ trợ sinh sản

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y

2

1

3

 1.  

Công nghệ thực phẩm

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học dược

2

1

3

 1.  

Chuyển gene ở tế bào động vật

2

1

3

 1.  

Sinh học tế bào

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Di truyền phát triển động vật

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh hóa học

2

1

3

 1.  

Virus học

2

1

3

31.

Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ

2

1

3

C

Đồ án tốt nghiệp

 

 

6

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, ……

Phương thức 1 chỉ mở khi số học viên đăng ký  ≥10

 

- Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành *

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

31

I

Môn học bắt buộc

 

 

16

 1.  

Phương pháp NCKH

2

 

2

 1.  

Nội tiết học

2

1

3

 1.  

Y sinh học tái tạo

2

1

3

 1.  

Các chủ đề trong miễn dịch học

3

1

4

 1.  

Sinh lý sinh hóa các quá trình trong cơ thể

3

1

4

II

Môn tự chọn

 

 

15

 1.  

Cơ sở phân tử và tế bào của hoạt động của neuron thần kinh

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử Eukaryote

2

1

3

 1.  

Chuyển gene ở tế bào động vật

2

1

3

 1.  

Genomics ứng dụng trên người và động vật

2

1

3

 1.  

Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng

2

1

3

 1.  

Proteomics

2

1

3

 1.  

Sinh lý tập tính

2

1

3

 1.  

Giải phẩu học động vật

2

1

3

 1.  

Độc học

2

1

3

 1.  

Huyết học ứng dụng

2

1

3

 1.  

Sinh lý trong ung thư

2

1

3

 1.  

Sinh lý quá trình lão hóa

2

1

3

 1.  

Mô hình động vật trong nghiên cứu Y sinh

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong hỗ trợ sinh sản

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y

2

1

3

 1.  

Công nghệ thực phẩm

2

1

3

 1.  

Công nghệ sinh học dược

2

1

3

 1.  

Sinh lý dinh dưỡng

2

1

3

 1.  

Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên ngành

 

3

3

C

Luận văn

 

 

12

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, ……

Sinh lý động vật
 • (08) 2.448.907
 • (08) 2.448.907
 • (08) 2.448.907