Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Phiếu đánh giá môn học ngành Công nghệ sinh học

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

Đường link phiếu đánh giá môn học

Khóa 2016

   1           BIO00002             Sinh đại cương 2                                                                                                             https://goo.gl/forms/808JphS0cfWdV67E2

    2          CHE00003            Hóa đại cương 3                                                                                                           https://goo.gl/forms/PZtLvSF4pddCRiR12

    3          BAA00012            Anh văn 2                                                                                                                         https://goo.gl/forms/ALIZm1I4DM6kN3iy2

    4          BIO00082            Thực tập Sinh đại cương 2                                                                                         https://goo.gl/forms/8iYkXNRcTWJMvJas2

    5          MTH00002          Toán cao cấp C                                                                                                              https://goo.gl/forms/PZtLvSF4pddCRiR12

    6          CHE00082           Thực hành Hóa ĐC 2                                                                                                  https://goo.gl/forms/PZtLvSF4pddCRiR12

    7          MTH00040           Xác suất thống kê                                                                                                      https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

    8          PHY00002           Vật lý đại cương 2                                                                                                         https://goo.gl/forms/zEyOwa3SnNovUw5U2

    9          BAA00022           Thể dục 2                                                                                                                        https://goo.gl/forms/PZtLvSF4pddCRiR12

MÔN CHUNG

1

CTH003

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khóa 2015 )

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

2

NNA103

Anh văn 3 (Khóa 2015)

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

PHẦN CƠ SỞ (BẮT BUỘC)(Khóa 2015)

3

CSH101

Nhập môn CNSH

https://goo.gl/forms/YBx9GX4uFAQvXukm1

4

CSH125

Sinh hóa

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

5

CSH124

TT Sinh hóa

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

6

CSH132

Sinh học phân tử đại cương

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

7

CSH133

Thực tập Sinh học phân tử đại cương

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

8

CSH134

Vi sinh

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

9

CSH135

Thực tập Vi sinh

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

PHẦN CƠ SỞ (BẮT BUỘC) (KHOÁ 2014)

10

CSH129

Kỹ thuật gene

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

11

CSH121

TT Kỹ thuật gene

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 7TC)
(
SV được chọn tối thiểu 7TC)

12

CSH115

Tham quan thực tế

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

13

CSH136

Sinh học thực vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

14

CSH137

Môi trường cơ bản

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

15

CSH138

TT Tài nguyên đa dạng sinh học

https://goo.gl/forms/uOphfAEbjcbBkMLA3

Học phần chuyên ngành gồm: 4tc bắt buộc, 8tc tự chọn định hướng và 14tc tự chọn tự do

1. Chuyên ngành CNSH Công nghiệp

16

CSH212

Vi sinh thực phẩm

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

17

CSH214

Kỹ thuật enzyme

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

18

CSH215

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

19

CSH218

Công nghệ sinh học vi sinh vật phân tử và ứng dụng

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

20

CSH219

Công nghệ sinh học trong sản xuất protein tái tổ hợp

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

2. Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp

21

CSH316

Tương tác thực vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

22

CSH317

Sinh lý thực vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

23

CSH319

Bệnh lý học thực vật

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

3. Chuyên ngành CNSH Y Dược

24

CSH414

Dược liệu học

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

25

CSH416

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và ứng dụng

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

4. Chuyên ngành Vật Liệu Sinh Học
(Sinh viên học 27tc gồm: 4 tc bắt buộc, 8 tc tự chọn định hướng, 15 tc tự chọn tự do có mở trong Khoa)

26

SHH353

Vật liệu y sinh

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

27

CSH714

Kỹ nghệ mô

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

5. Các môn tự chọn tự do

28

CSH452

Sinh lý học người

https://goo.gl/forms/2IjzBt45VopVpWpJ3

 

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907