Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nestlé VN - Nestlé Management Trainee Program 2020

21:17, 08/02/2020
3896
0
Nestlé VN - Nestlé Management Trainee Program 2020

Nestlé VN - Nestlé Management Trainee Program 2020

 

 

ESTLÉ MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2020 – APPLY NOW

 Poster

Nestlé Management Trainee Program (NMTP) is a fast-track development program combining on-the-job training with personal/group coaching, to build up future leaders equipped with strong Business acumen, relevant leadership and functional competences.

 

1/ APPLICATION REQUIREMENTS

    Fresh Graduate with less than 1 year of full-time work experience

    Major: Mechanic/Mechatronic/Automation/Electric/Electronic/Food/Chemistry/Bio-technology/Industrial Management/Economics/Business Administration

    Grade-Point Average (GPA) from 2.8/4 or equivalent

    Have good command of English

    Prove good sense of business acumen, critical thinking, analytical skills and be a team player with strong communication and interpersonal skills

    Available for full-time job from May 2020

 

2/ APPLICATION PROCESS:

    APPLICATION SCREENING: Submit your application through online portal: bit.ly/NMTP2020

    ROUND 1 - Complete your profile assessment online

    ROUND 2 - Initial Interview: Spark your confidence with us through face-to-face interview

    ROUND 3 - Summer Camp/Sales Challenge: Gain insight into our business through solving real-world business issues and interact with business leaders at our assessment center

    ROUND 4 - Final Interview: Your final performance to spark yourself with our Business Leaders panel

 

If you have the #Spark

Show it. Live it. Make it impactful with us.

 

#NMTP2020 #Nestlemanagementtraineeprogram2020 #SparkYourWay #NestleCareer #ManagementTrainee

 

 

VIETNAMESE VERSION

 

 NESTLÉ MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2020 – APPLY NOW! 

Nestlé Management Trainee Program (NMTP) là một chương trình phát triển toàn diện kết hợp giữa đào tạo từ thực tiễn và sự hướng dẫn cho từng cá nhân hoặc theo nhóm. Nhằm phát triển những nhà lãnh đạo tương lai với sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng lãnh đạo và những kĩ năng cần thiết.

 

1/ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Sinh viên năm cuối/ ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm việc full time 

 Chuyên ngành: Cơ khí/Cơ điện tử/Tự động/Điện/Điện tử/Thực phẩm/Hóa/Công nghệ sinh học/Quản lý công nghiệp/Kinh tế/Quản trị kinh Doanh

 Điểm trung bình >2.8/4 hoặc tương đương.

 Có năng lực nhạy bén trong kinh doanh, có khả năng phê bình, tư duy, kĩ năng phân tích, tinh thần hợp tác cao khả năng và lãnh đạo tốt. 

 Trình độ giao tiếp và ngoại ngữ tốt.

 Có thể tham gia làm việc full-time từ tháng 5/2020

 

2/ QUY TRÌNH THAM GIA:

 APPLICATION SCREENING: Nộp đơn ứng tuyển tại: bit.ly/NMTP2020

  Vòng 1. Hoàn thành hồ sơ đánh giá trực tuyến

  Vòng 2. Initial Interview: Thể hiện sự tự tin của bạn với Nestlé qua vòng phỏng vấn trực tiếp

  Vòng 3. Summer Camp/ Sales challenge: Hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của Nestlé thông qua việc giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế và tương tác với các nhà lãnh đạo kinh doanh tại assessment center của Nestlé.

  Vòng 4. Final Interview: Thể hiện năng lực và toả sáng  với ban lãnh đạo của Nestlé.

 

If you have the #Spark

Show it. Live it. Make it impactful with us.

 

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273