Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CÔNG BỐ KHOA HỌC 2018 - 2020

20:22, 05/09/2020
2561
0

Các công bố này được tính từ tháng 9/2018 tới tháng 7/2020.

  1. Tạp chí trong nước

STT

Tên bài

Tên tác giả

Tạp chí

Năm

1

Tạo dòng, biểu hiện, tinh sạch và đánh giá khả năng tương tác của 30 amino acid vùng đầu C của độc tố vi khuẩn Clostridium perfringens với thụ thể Claudin-4

Huỳnh Kiến Quang, Nguyễn Hoàng An, Phạm Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Phước Khải Hoàn, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Phát triển KH&CN

2018

2

Tạo dòng, biểu hiện, tinh sạch peptide
CPE16 gắn định hướng tế bào M có nguồn gốc từ vùng đầu C độc
tố Clostridium perfringens (CPE) và thử tương tác với Claudin-
R4.

Huỳnh Kiến Quang, Mai Quốc Gia, Nguyễn Hoàng An, Võ Thị
Thanh Hà, Trần Văn Hiếu.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2019

3

Tạo và đánh giá khả năng loại
bỏ tế bào Jurkat T của hạt từ miễn dịch anti-pan T.

Huỳnh Kiến Quang, Trần Văn Thuận, Trần Nguyễn Thảo Sương,
Tạ Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hiếu.

Tạp chí Phát triển KH&CN

2019

4

Tạo dòng, biểu hiện, và tái gấp cuộn PrPC chuột dung hợp với GST.

Trương Hà Minh Nhật, Huỳnh Kiến Quang, Trần Văn Hiếu.

Tạp chí Đại học Cần Thơ

2019

5

Strategies in development of vaccine against swine ETEC

Mai Quoc Gia, Tran Mai An Phuc, Tran Van Hieu

JAHST

2019

6

Tạo và đánh giá mô hình chuột nhắt trắng (Swiss albino) béo phì do khẩu phần ăn giàu chất béo

Nguyễn Cao Trí, Võ Minh Tuấn, Ngô Mỹ Tiên, Nguyễn Lê Duy, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp

2019

7

Tạo và đánh giá khả năng loại bỏ tế bào Jurkat T của hạt từ miễn dịch anti-pan T

Huỳnh Kiến Quang, Trần Văn Thuận, Trần Nguyễn Thảo Sương, Tạ Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

2019

8

Secretory expression of the recombinant FGF-2 protein in Pichia pastoris carrying multiple copies of target gene

Le Kha Han, Nguyen Cao Kieu Oanh, Nguyen Hieu Nghia, Nguyen Tri Nhan

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

2020

9

Tạo dòng, biểu hiện và thu nhận nhân tố tăng trưởng tế bào sừng KGF (Keratinocyte Growth Factor) tái tổ hợp dạng tiết ở nấm men Pichia pastoris”

Nguyen Pham Anh Thu, Nguyen Thi Thuy Trang, Nguyen Hieu Nghia, Dang Thi Phuong Thao

Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Khoa học Tự nhiên

2020

10

Tạo dòng và biểu hiện interleukin 2 (IL-2) người tái tổ hợp tro ng Escherichia coli

Ngô Thị Kim Hằng, Nguyễn Phan Viễn Phương, Trần Nguyễn Thảo Sương, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Khoa học Trường đại học Cần Thơ

2020

11

A review of COVID-19: Molecular basis, diagnosis, therapeutics and prevention

Huỳnh Thị Ngọc Mai,  Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, Phan Hoàng Chí Hiếu, Phan Thị Hiếu Nghĩa,Lê Hồng Kông, Trương Thị Huỳnh Như, Khanh Lê, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thụy Vy, Trần Lê Bảo Hà,Trần Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

2020

12

Tạo dòng và biểu hiện protein dung hợp LTB-STb của Enterotoxigenic Escherichia coli gây tiêu chảy trên heo con

Huỳnh Thị Xuân Mai, Nguyễn Đặng Thanh Hảo, Huỳnh Kiến Quang, Trần Văn Hiếu

Tạp chí Khoa học Trường đại học Cần Thơ

2020

13

Thiết kế vector biểu hiện pPICZaA mang gen MGG00245 mã hóa cho enzyme PMO

Lê Quỳnh Loan, Vũ Văn Vân, Nguyễn Phước Khải Hoàn, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Minh Hùng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân

 

2020

  1. Tạp chí quốc tế

STT

Tên bài

Tên tác giả

Tạp chí

Năm

1

Evaluating Dose- and Time-Dependent Effects of Vitamin CTreatment on a Parkinson’s Disease Fly Model

Huynh Man Anh,Dao My Linh,Vuu My Dung ,and Dang Thi Phuong Thao

Parkinson Disease

2019

2

LSD-2 dysfunction induces dFoxO-dependent cell death in the wing ofDrosophila melanogaster

Tran.Duy Binh, Tuan.L.A. Pham, Tran.Thanh Men, Thao.T.P. Dang, Kaeko Kamei

Biochemical and Biophysical Research Communications

2019

3

Expression, Purification, and In Vivo Evaluation of GFP-Fused M Cell Targeting Receptor Binding Domain of Protein FIMH

Thanh-Hoa Nguyen-Thi, Kien-Quang Huynh, Phuong-Linh Dinh-Thi, Linh-Thuoc Tran, YongSuk Jang, Hieu Tran-Van

Protein and Peptide Letters

 

2019

4

Expression of Pediocin PA-1 in Escherichia coli

Nguyen Thi Cam Nhung, Nguyen Hieu Nghia, Dang Thi Phuong Thao

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2019

5

Antibacterial activity of water extract from some folk medicine at Bidoup-Nuiba National Park, Lam Dong, Viet Nam

Pham Minh Nhut, Dang Thi Phuong Thao

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2020

6

Application of Antibody-Conjugated CdSe/MSA Quantum dots on Immunohistochemistry

Hong-Diep Thi Tran, Khanh-Thien Le, Thuy-Dung Mai-Hoang, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2020

7

FliC-delta220-320 from Salmonella enteritidis as an Adjuvant for Vaccine Development

Bao-Chau Thi Tran, Hai-Vy Vo-Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2020

8

Effects of Astaxanthin on Body and Liver Weight of High-Fat Diet through Regulation of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors (PPARs)

Duy Nguyen-Le, My-Tien Ngo, Minh-Tuan Vo, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2020

9

Cloning, Expression and Purification of Recombinant Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL-1RA) in Escherichia coli

Kim-Hang Thi-Ngo, Duy Nguyen-Le, Thanh Nguyen-Phuoc, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2020

10

Cloning, Expression and Purification of Vibrio parahaemolyticus L-type Lectin from White Leg Shrimp Litopenaeus vannamei for Bacterial Agglutinating

Phuong-Thao Thi Nguyen, Lan-Vy Hoai Nguyen, Thang Tan Nguyen, Kim-Loan Thi Nguyen, Hieu Tran-Van

SSR Inst. Int. J. Life. Sci

2020

11

Cloning, expression, purification, and assessment of Vibrio
parahaemolyticus-agglutinating C-type lectin from Litopenaeus vannamei fused to GST tag

Phuong-Thao Thi Nguyen, Lan-Vy Hoai Nguyen, Quoc-Gia Mai, Thuoc Linh
Tran, Hieu Tran-Van

International Journal of Advanced Research and Publications (IJARP)

2020

12

Ethnobotanical study of medicinal plants used by K’Ho-Cil people for treatment of diarrhea in Lam Dong province, Vietnam

Nguyen Xuan Minh Ai, Sok-Siya Bun, Evelyne Ollivier, Dang Thi Phuong Thao

Journal of Herbal Medicine

2020

13

Application of yeast surface display system in expression
 of recombinant pediocin PA-1 in Saccharomyces cerevisiae

Thu Pham Anh Nguyen, Thu Thi Minh Nguyen, Nghia Hieu Nguyen, Tri Nhan Nguyen, Thao Thi Phuong Dang

Folia Microbiology

2020

14

Wound healing activity of Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore. leaves hydroethanolic extract

 

Nguyen Minh Can, Dang Thi Phuong Thao

Oxidative Medicine and Cellular Longevity

 

2020

 

  1. Hội nghị trong nước

STT

Tên bài

Tên tác giả

Tên Hội nghị

Năm

1

Bước đầu khảo sát gắn thuận nghịch protein lên chấm lượng tử CdSe/ZnS và thử ứng dụng

Lê Khánh Thiên, Trần Hồng Điệp, Trần Văn Hiếu

Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018

2018

2

Nghiên cứu thử nghiệm bám dính của Claudin-R4 với các đoạn peptide CPE dự đoán in silico

Nguyễn Hoàng An, Nguyễn Thị Thanh Phương, Huỳnh Kiến Quang, Trần Văn Hiếu

Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018

2018

3

Nghiên cứu điều kiện biểu hiện protein FGF-2 tái tổ hợp dạng tan ở Escherichia coli BL21(DE3)

Lê Khả Hân, Nguyễn Thị Ngọc Phăng, Lê Mai Hương Xuân, Nguyễn Trí Nhân

Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018

2018

4

Khảo sát quy trình tinh chế protein rhPDGF-BB từ dịch lên men Pichia pastoris

Lê Trung Nghĩa, Lê Mai Hương Xuân, Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Trí Nhân

Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018

2018

  1. Hội nghị Quốc tế

STT

Tên bài

Tên tác giả

Tên Hội nghị

Năm

1

Preparation and cell labeling evaluation of antibody conjugated CdSe/MSA quantum dots

Thien Le Khanh, Hong Diep Tran Thi, Ngoc Thuy Vo,  Hieu Tran Van

The 7th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2019

 

2019

 

Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273