Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Cơ cấu CLBHT 2018 - 2019

 

clb1819-min

 

CƠ CẤU THÀNH VIÊN CLB HỌC THUẬT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019, CLB có sự hỗ trợ của 5 Cán bộ trẻ:

1. Ths. Bùi Thị Như Ngọc - Bộ môn Di truyền - Sinh học phân tử 
2. Ths. Lê Hương Thủy - Bộ môn Di truyền - Sinh học phân tử 
3. Ths. Trần Trọng Ngân - Bộ môn Sinh thái - Sinh học tiến hóa
4. Chị Nguyễn Trịnh Thiên Kim - Cựu thành viên CLB
5. Anh Nguyễn Hoàng Thiên Phúc - Bộ môn Di truyền - Sinh học phân tử 

I. Thành viên Ban chủ nhiệm

1. Võ Hồ Mỹ Phúc - 16SHH - Chủ nhiệm 
2. Võ Thị Phương Thảo - 16SHH - Phó chủ nhiệm
2. Nguyễn Hoàng Trúc An - 17CSH - Phó chủ nhiệm
4. Nguyễn Minh Tiến - 17SH - Thành viên BCN
5. Nguyễn Thị Hồng Ngọc - 17SH - Thành viên BCN
6. Hồ Nguyệt Hằng - 16CSH - Thành viên BCN
7. Nguyễn Quốc Việt - 17SH - Thành viên BCN
 

 

 

 

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907