Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Brochure giới thiệu Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học

Brochure giới thiệu Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học xem tại đường link sau:

/vnt_upload/about/brochure_giYi_thiYu_Khoa_Sinh_hYc_-_Cong_nghY_sinh_hYc.pdf

  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907