UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Tuyển học viên cao học làm thực tập

09:11, 28/09/2018
1396
0
Tuyển học viên cao học làm thực tập

Tuyển học viên cao học làm thực tập

Thông tin tuyển học viên cao học năm cuối.

Thông tin tuyển học viên cao học năm cuối hướng sinh tin đi thực tập ở Viện Karolinska, Thụy Điển, https://ki.se/en/startpage.

Xem tại đây

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273