UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 cần tuyển 02 nhân sự

15:45, 02/08/2018
5112
0
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 cần tuyển 02 nhân sự

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 cần tuyển 02 nhân sự

Vị trí:

Nhân sự làm công tác kiểm nghiệm

Tốt nghiệp ngành: Vi sinh, Sinh hóa, CNSH theo các yêu cầu như đường link sau:

/vnt_upload/career/08_2018/331-Thong_bao_tuyen_dung_-_Sinh_hoc.pdf

Lưu ý: 

- Những SV mới tốt nghiệp chưa có bằng TN thì có thể nộp Hồ Sơ với giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Về ngoại ngữ, nếu giấy chứng nhận trình độ NN đã hết hạn vẫn chấp nhận, không chấp nhận những ứng viên không đáp ứng yêu cầu NN.

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273