UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Giới thiệu tổ tư vấn học tập

Trong năm học 2015-2016, BCN khoa đã duy trì việc thành lập tổ tư vấn học tập với phương châm hoạt động “Sẵn sàng lắng nghe, chủ động chia sẻ, tích cực giải đáp, tận tình hướng dẫn, đảm bảo tin cậy, đồng hành cùng sinh viên và vì quyền lợi chính đáng của sinh viên”, thực hiện các hoạt động liên quan đến tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo và các hoạt động của khoa, tiếp nhận và kịp thời chuyển tải các vấn đề của sinh viên đến BCN khoa và Quý thầy cô, triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên như tập huấn kỹ năng mền, tư vấn hướng nghiệp. Hiện nay, tổ bao gồm 6 thầy cô, mỗi thành viên đảm trách công tác tư vấn hỗ trợ cho các lớp, mỗi khoá sẽ có 1 thầy cô / ngành. 

Các thành viên của tổ:

                        TS. Đỗ Thường Kiệt – dtkiet@hcmus.edu.vn. Tư vấn học tập sinh viên năm 3 ngành Sinh học

                        Ths. Lê Mai Hương Xuân -lmhxuan@hcmus.edu.vn. Phụ trách tư vấn học tập sinh viên năm 3 ngành CNSH

                        TS. Đặng Lê Anh Tuấn –dlatuan@hcmus.edu.vn. Tư vấn học tập sinh viên năm 2 ngành Sinh học

                        Ths. Vũ Thị Bạch Phượng - vtbphuong@hcmus.edu.vn Phụ trách tư vấn học tập sinh viên năm 2 ngành CNSH

                        Ths. Bùi Thị Như Ngọc – btnngoc@hcmus.edu.vn. Tư vấn học tập sinh viên năm 1 ngành Sinh học

                        Cô Huỳnh Thúy Oanh - htoanh@hcmus.edu.vn Phụ trách tư vấn học tập sinh viên năm 1 ngành CNSH

Hỗ trợ học tập
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273