UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 việc Pasteur TPHCM

04:46, 24/08/2016
1861
0
Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 việc Pasteur TPHCM

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 việc Pasteur TPHCM

Tin tuyển dụng từ viện Pasteur Tp.HCM, chưa biết sẽ khó nộp hay thế nào nhưng các bạn cứ thử sức nếu muốn nhé. Có nhiều vị trí cho các cử nhân sinh học và CNSH lắm...:)
http://www.pasteurhcm.gov.vn/…/thong-bao-ke-hoach-tuyen-dun…
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273