UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
Hỗ trợ học tập

Hỗ trợ học tập

“Sẵn sàng lắng nghe, chủ động chia sẻ, tích cực giải đáp, tận tình hướng dẫn, đảm bảo tin cậy, đồng hành cùng sinh viên và vì quyền lợi chính đáng của sinh viên”
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273