UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

HiFarm tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh

13:18, 22/07/2022
1196
0
HiFarm được thành lập với mong muốn đưa khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp để phát triển nền nông nghiệp nước nhà bền vững, sản phẩm trồng trọt chất lượng cao dù ở bất kì nơi đâu, kể cả trên vùng đất khắc nghiệt.
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư nông nghiệp, cử nhân Sinh học/ công nghệ Sinh học, Nhân viên
kinh doanh
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273