Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fbbhcmus/domains/fbb.hcmus.edu.vn/public_html/modules/university/function_university.php on line 1209
Hình ảnh

UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Hình ảnh

Giới thiệu chương trình liên kết
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907