UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Gene Solutions tuyển dụng nhiều vị trí SEA Laboratory Specialist

18:09, 07/06/2024
1646
0
Trong khuôn khổ Ngày hội việc làm My Jobs - Lần VI, năm 2024, Công ty TNHH Giải pháp gene (Gene Solutions) có tham gia phỏng vấn trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ). 

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273