UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Dự án FBB Fashion

Dự án FBB Fashion mang sứ mệnh:

  • Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân thày cô cho sinh viên, hướng sinh viên đến truyền thống và lịch sử - nơi đã đặt nền móng cho hiện thực và tương lai.
  • Tri ân những thầy cô có đóng góp quan trọng cho Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, bao gồm:
    • GS/PGS của Khoa.
    • Những thầy cô không có học hàm GS/PGS nhưng vẫn có những thành quả nghiên cứu khoa học đủ tương đương tiêu chuẩn GS/PGS
  • Gây quỹ cho dự án FBB Fund bằng lợi nhuận.
FBB Fashion
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273