UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Hỏi đáp

Chưa có tư vấn nào

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi

Ẩn email
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907