UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Công ty Yakult tuyển dụng nhân viên PR & khoa học - CN Đà Nẵng

20:11, 09/01/2023
723
0

Số lượng: 01

Thời hạn ứng tuyển: 28/02/2023

 

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273