UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Khoa học và Công nghệ Sinh học Việt Nam (BIOST Việt Nam) tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm máy sắc ký

08:52, 18/07/2019
1282
0
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Khoa học và Công nghệ Sinh học Việt Nam (BIOST Việt Nam) tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm máy sắc ký

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Khoa học và Công nghệ Sinh học Việt Nam (BIOST Việt Nam) tuyển dụng kỹ thuật viên xét nghiệm máy sắc ký

tuye_dung
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273