UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế (BIMEDTECH) tuyển dụng Kỹ thuật viên R&D

14:03, 25/09/2023
3865
0

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273