UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TIN SINH HỌC

21:36, 21/10/2021
722
0
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TIN SINH HỌC

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TIN SINH HỌC

56fbfae20cd7cac5656bc3ac7fb1e73e-056fbfae20cd7cac5656bc3ac7fb1e73e-1
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273