UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Công ty TNHH BCE Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí

13:38, 17/04/2019
1692
0
Công ty TNHH BCE Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty TNHH BCE Việt Nam tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty TNHH BCE Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng cho 3 vị trí: Nhân viên kinh doanh, Chuyên gia ứng dụng và Quản lý sản phẩm làm việc tại HN và HCM: 

 

Làm việc tại VP HCM, có ít nhất 02 kinh nghiệm làm trong phòng TN về trong linh vực SHPT và  tế bào:

1/ Chuyên gia ứng dụng – application Specialist :  01 vị trí

2/ Quản lý sản phẩm – Products Manager: 02 vị trí

3/ Nhân viên kinh doanh: 01 vị trí (chấp nhận SV vừa tốt nghiệp , nhưng có chuyên môn tốt nêu trên)

 

 Làm việc tại VP HN, có ít nhất 02 kinh nghiệm làm trong phòng TN về trong linh vực SHPT và  tế bào:

1/ Chuyên gia ứng dụng – application Specialist :  01 vị trí

2/ Quản lý sản phẩm – Products Manager: 01 vị trí

3/ Nhân viên kinh doanh: 01 vị trí (chấp nhận SV vừa tốt nghiệp, nhưng có chuyên môn tốt nêu trên)

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây

Người viết : admin
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907