UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Công ty PT Biomed tuyển dụng nhiều vị trí

20:11, 14/07/2022
471
0

Công ty PT Biomed tuyển dụng 02 vị trí:

- Sales Executive

- Nhân viên hành chính nhân sự

Thông tin chi tiết xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/1NFRZlS_a3pVQHfYkhqZomQcEbeudA78z?usp=sharing 
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273