UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Công ty CP Giải pháp Gene tuyển dụng Kỹ thuật viên phòng Lab

05:01, 17/11/2019
4118
0
Công ty CP Giải pháp Gene tuyển dụng Kỹ thuật viên phòng Lab

Công ty CP Giải pháp Gene tuyển dụng Kỹ thuật viên phòng Lab

Thong_tin_tuyYn_dYng_-_KTV_Lab_-_GS_14.11.2019-1
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273