UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Công Ty Cổ Phần Thức Phẩm Cát Hải tuyển dụng Nhân Viên Kỹ

04:51, 19/07/2019
1325
0
Công Ty Cổ Phần Thức Phẩm Cát Hải tuyển dụng Nhân Viên Kỹ

Công Ty Cổ Phần Thức Phẩm Cát Hải tuyển dụng Nhân Viên Kỹ

THONG_BAO_TUYEN_DUNG_QA__2019-1_1
Người viết : admin
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907