UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo đăng ký chuyên ngành khóa 2017

08:22, 16/12/2019
3458
0

Đăng ký tại: http://bit.ly/FBB_dkchuyennganhK17

HƯỚNG DẪN:
(Hạn đăng ký từ 16/12/2019 đến hết 23g59 ngày 22/12/2019)
1. Sinh viên tạo một địa chỉ GMAIL để đăng ký (nếu không có gmail trước đó)
2. Sinh viên tự tạo một mật khẩu để làm mã xác nhận thông tin cá nhân và điền vào bên dưới
3. Sinh viên chỉ được dùng một địa chỉ GMAIL (của Google) để đăng ký
4. Mỗi địa chỉ GMAIL (của Google) được đăng ký lần đầu và sau đó có thể chỉnh sửa cho đến hết thời hạn đăng ký
5. SAU HẠN ĐĂNG KÝ liên hệ với giáo vụ khoa để được giải quyết (lttloan@hcmus.edu.vn).

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273