UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình Liên kết đào tạo với ĐH. Quốc lập Trung ương, Đài Loan

Chương trình Liên kết đào tạo với ĐH. Quốc lập Trung ương, Đài Loan

Chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM và trường ĐH. Quốc Lập Trung ương - Đài Loan cả bậc đại học và sau đại học dành cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273